Maska – Performing Arts Journal

Maska – Performing Arts Journal

Miesto: Klient: MASKA, Ľubľana, Slovinsko

Maska

Uznanie v súťaži NCD 2007

Dizajn: Martin Mistrík

Klient: MASKA, Ľubľana, Slovinsko

Slovinský časopis s dlhoročnou tradíciou (vznik 1920) je venovaný predovšetkým divadlu a tancu. Od roku 2006 vychádza v novej grafickej úprave, ktorej dominuje použitie dvoch základných farieb - sivej a červenej. Porota ocenila rôznorodosť úpravy jednotlivých čísel pri zachovaní jednotného charakteru, ktorý autor drží formátom, umiestnením loga a farebnosťou. Jednotlivé čísla, aj napriek prevažujúcim čisto textovým stránkam bez obrázkov, majú dynamiku - každá rubrika má svoju vlastnú grafickú úpravu. Aj napriek experimentovaniu s písmom a rozložením textu na stránke pôsobí časopis veľmi kultivovane.