Matthias Zdarsky

Matthias Zdarsky

Priekopník a vynálezca z alpských svahov.
Matthias Zdarsky (pôv. Matyáš Žďárský) sa narodil 25. februára 1856 v mlyne v moravskej obci Kožichovice. Matyáš-Matthias tu chodil do základnej školy. Kvôli úrazu, pri ktorom oslepol na ľavé oko, nastúpil s oneskorením na reálnu školu v Jihlave a pokračoval na Nemeckom učiteľskom ústave v Brne, ktorý ukončil v roku 1878. Pedagogickú prax začal ako tzv. dočasný podučiteľ vo Viedni. Po dvoch rokoch Zdarsky zanechal učiteľovanie a prihlásil sa zároveň na Akadémiu umení v Mníchove (maliarstvo a sochárstvo) a Polytechniku v Zürichu (technické vedy). Po návrate z ciest v roku 1889 kúpil usadlosť Habernreith v blízkosti dolnorakúskeho Lilienfeldu. Stal sa občanom (tzv. Wahlheimat) Lilienfeldu a žil tu až do smrti.
Keď na konci 19. storočia Európu zachvátila lyžiarska horúčka, Zdarsky jej tiež podľahol. Mohla za to kniha Fridtjofa Nansena Na lyžiach cez Grónsko. Zdarsky bol knihou nadšený a hneď si objednal niekoľko párov nórskych lyží. Rýchlo však zistil, že nie sú vôbec vhodné do strmých terénov nad Lilienfeldom. Lyže boli pridlhé a viazanie voľné, nefixovalo pätu. Skrátiť vyše dvojmetrové lyže, ktoré sa vyrábali z jedného kusa dreva, nebol až taký problém a Zdarsky experimentoval s dĺžkami okolo 160 – 180 cm. Zložitejšie to bolo s viazaním, nad ktorého vývojom strávil šesť rokov, kým svetu predstavil (a dal si patentovať) Lilienfelder Stahlsohlenbindung, teda Lilienfeldské viazanie s oceľovou podrážkou. Prevratnosť vynálezu bola práve v tej „podrážke“, ktorá nohu pevne držala pri zatáčaní v oblúkoch s malým polomerom, ale pritom umožňovala vertikálny pohyb päty.