MAX

MAX

Miesto: Výrobca: Domark, s. r. o., Žilina

MAX čalúnený sedací systém

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

čalúnený sedací systém
dizajn Peter Bohuš
výrobca Domark, s. r. o., Žilina