Medzinárodná Konferencia Konštrukčného Dizajnu 2015

Medzinárodná Konferencia Konštrukčného Dizajnu 2015

Miesto: Bovisa kampus, Polytechnická Univerzita, Milano, Taliansko

Konferencie ICED sú medzinárodné fóra, kde sa dizajnérska komunita stretáva, aby si navzájom vymieňala svoje vedomosti, nápady a informácie. Série konferencií, ktoré sa konajú každé dva roky sú pre dizajnérsku obec výnimočnou možnosťou stretnutí dizajnérov, výskumníkov, inžinierov, konštruktérov, vedcov a praktikov z tejto dynamickej oblasti. Tohoročná konferencia (ICED 2015) je už 20-tym ročníkom tohto podujatia. Počas rokov sa konferencia vyprofilovala ako podujatie s dôrazom na rigoróznu kvalitu prednášok v oblasti konštruktérstva a dizajnu.

Tohtoročnými hlavnými rečníkmi sú napríklad:
- Flavio Manzoni: Ferrari dizajn - Metajazyk tvaru (pondelok, 27. júla 2015)
- Carolyn Conner Seepersad: Konštrukčný dizajn - Využitie potenciálu aditívnej výroby (utorok, 28. júla 2015)
- Alberto Bardelli: Rakovina ako výzva (utorok, 28. júla 2015)
- Pascal Le Masson, Yoram Reich a Eswaran Subrahmanian: Teória dizajnu - základy novej paradigmy pre vedu a techniku (streda, 29. júl 2015)
- 34 rokov ICED - Dopad pre lepší svet - diskusia o výskumných úspechoch a výzvach v udržateľnom dizajne.

Séria konferencií ICED je jedinečné diskusné fórum v dizajnérskom výskume, vzdelávaní a praxi.
Tohoročná konferencia privíta účastníkov z najrozličnejších oblastí tejto oblasti:
- akademických a výskumých pracovníkov v oblasti vedy v dizajne
- pedagogógov z technických i umeleckých dizajnérskych odborov
- vedcov a lekárov využívajúcich multidiciplinárne aspekty dizajnu
- odborníkov a manažérov z oblastí dizajnu, inžinierstva a konštruktérstva
- profesionálov a manažérov vo oblasti vývinu nových produktov
- výskumno-vývojoví pracovníci pracujúci v oblasti vývoja produktov, strtégií a plánov
- národné a regionálne rozvojové agentúry, vládne orgány  a politické organizácie venujúce sa výskumu priemyslu.

Medzinárodná Konferencia Konštrukčného Dizajnu 2015 (ICED 2015)
Trvanie: 27. júl – 30. júl 2015
Miesto konania: Bovisa kampus, Polytechnická Univerzita Miláno, Taliansko

Prihlášky sú spoplatnené.
Všetky informácie: http://iced2015.org/