Medzinárodná prehliadka absolventských prác

Medzinárodná prehliadka absolventských prác

Miesto: Poľsko

Uzávierka: 30. novembra 2013
Stredoeurópska prehliadka absolventských prác (magisterských a bakalárskych) zahrňuje široké spektrum grafického dizajnu (2D) a priemyselného dizajnu (3D), vrátane webových stránok, elektronických aplikácií, interaktívneho dizajnu, návrhov textilu, odevu, skla, keramiky či šperku, s výnimkou jedinečných umeleckých diel, je organizovaná v rámci Stredoeurópskej revue dizajnu „G4“.
Do prehliadky môžu byť prihlásené len absolvenské práce (magisterské a bakalárske), ktoré boli obhájené od 1. decembra 2012 do 30. novembra 2013.
Projekty musia byť prihlásené do 30. novembra 2013.
Na všetky otázky týkajúce sa prehliadky vybavuje v poľskom alebo anglickom jazyku komisár Wojciech Kubiena na e-maily review@graduationprojects.eu
Viac na http://graduationprojects.eu/sk/