Medzinárodná študentská súťaž Creative Conscience Awards 2014

Medzinárodná študentská súťaž Creative Conscience Awards 2014

Trvanie: 27. február 2014 - 28. marec 2014
Miesto: Anglicko

Uzávierka: 28. 3. 2014.
Medzinárodnú súťaž Creative Conscience Awards (CCA) zastrešuje britský Design Council a sponzoruje firma LFH – illuminating brands. Jej cieľom je nájsť vizionárske koncepty založené na kreativite ako katalyzátore pozitívnych etických, morálnych a zmysluplných zmien v spoločnosti. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti denného štúdia všetkých stupňov kreatívnych odborov vrátane dizajnu a architektúry. Prihlásené projekty, nie staršie ako rok, posúdi odborná porota zložená z renomovaných osobností viacerých tvorivých disciplín. Víťazi súťaže budú prizvaní na slávnostné udelenie cien, otvorenie výstavy najlepších súťažných návrhov v galérii v centre Londýna a bude im ponúknutá profesionálna stáž.
Prihlášky sú online spolu s podrobnosťami a podmienkami súťaže. Súťažné projekty sa zasielajú elektronicky. Súťažné kategórie: Grafický dizajn a reklama, Ilustrácia a animácia, Produktový a štrukturálny dizajn, Interiérový dizajn a architektúra, Móda a odevy, Film a fotografia. Prihláška obsahuje aj stručný opis projektu, ktorý sa posiela naraz s projektom v jednom balíku (max. 15 MB, povinný PDF formát).

Informácie a prihlášky: http://www.creative-conscience.co.uk/home/