Medzinárodná študentská súťaž VisionArtech 2015 – 2016

Medzinárodná študentská súťaž VisionArtech 2015 – 2016

Uzávierka: 30. máj 2015 (sobota), 23:55
Miesto: medzinárodná - študentská

Prvý ročník súťaže, ktorú vypisuje medzinárodná sieť VisionArtech – Innovation Inspired by Nature na tému Biomorfný dizajn v rámci globálnej spoločnosti, je zameraný na textilný dizajn, architektúru a priemyselný dizajn. Súťaže sa môžu zdarma zúčastniť študenti odborov dizajn, architektúra a strojárenstvo, ktorých domáce inštitúcie sa do súťaže zapoja vyplnením formuláru na webe organizácie: http://www.visionartech.eu/home.html.
Autori troch najlepších projektov budú slávnostne vyhlásení v októbri 2015 v Miláne v rámci svetovej výstavy EXPO 2015. Súťaž podporujú tieto talianske inštitúcie: Associazione Industriali di Monza e Brianza, Fondazione Mike, Isia Roma, Politecnico di Milano, Triennale Design Museum Milano.

Registrácia: http://www.visionartech.org/pdf/howtoRegister.pdf

Informácie: www.visionartech.org
Viac informácií: http://www.visionartech.eu/home.html