Medzinárodná súťaž ADI Compasso d'Oro 2015

Medzinárodná súťaž ADI Compasso d'Oro 2015

Uzávierka: 28. február 2015 (sobota), 23:55
Miesto: medzinárodná

Prestížna talianska dizajnérska súťaž Zlaté kružidlo (Compasso d'Oro), ktorú založil v roku 1954 Gio Ponti a ktorú už desaťročia zastrešuje ADI – Asociácia priemyselného dizajnu v Taliansku a jej nadácia ADI Foundation, sa v roku 2015 otvára medzinárodnej scéne. Je vyhlásený prvý medzinárodný ročník s témou Dizajn jedla a potravín.
Za šesťdesiat rokov existencie súťaže Compasso d'Oro bolo ocenených viac ako 300 produktov, a keď Nadácia ADI v roku 2001 vytvorila ich zbierku, o tri roky neskôr túto kolekciu „výnimočných umeleckých a historicky cenných artefaktov“ vyhlásilo talianske ministerstvo kultúry za národné kultúrne dedičstvo.
Pri príležitosti konania svetovej výstavy Expo 2015 v Miláne (1. 5. – 31. 10. 2015), ktorej mottom je Nasýtiť planétu, sa aj nový ročník súťaže zameriava na túto tému a oslovuje ňou dizajnérov z celého sveta. Cieľom je nájsť riešenia na udržateľnú kvalitu potravinového reťazca. Súťaže sa môžu zúčastniť firmy aj dizajnéri-jednotlivci, profesionáli aj študenti, ktorí svojimi riešeniami pomôžu skvalitniť materiálnu aj spoločenskú hodnotu potravín. Budú ocenené najlepšie produkty a služby spojené s jedlom v najširšom zmysle slova (distribúcia, spotreba, marketing, komunikácia). Prihlásené produkty musia byť vyrobené a používané v období od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2015.

Súťažné kategórie:
Dizajn pre pôdohospodárstvo, rybolov a chov
Dizajn pre kvalitnú výrobu potravín
Dizajn pre distribúciu potravín
Dizajn obalov na potraviny
Vizuálna komunikácia v oblasti stravovania a výživy
Dizajn nástrojov na prípravu jedla
Dizajn prostriedkov konzumácie a jedenia (hromadné aj individuálne stravovanie)
Dizajn jedla a lokálne dedičstvo.

Medzinárodná porota vyberie do záverečného kola celkovo 300 nominácií zo všetkých kategórií a 60 nominácií v sekcii mladého dizajnu (International Targa Giovani). Ocenenia Compasso d'Oro: 8 najlepších produktov (po jednom z každej kategórie) a 40 čestných uznaní (5 v každej kategórii). V sekcii mladého dizajnu (študenti vysokých škôl zameraných na dizajn a príbuzné odbory, jednotlivci aj kolektívy) budú rozdané finančné odmeny vo výške 30 000 €. Víťazné projekty budú prezentované na Expo 2015 v Miláne.

Prihlášky a ďalšie informácie: www.adi-design.org