Medzinárodná súťaž Design by...

Medzinárodná súťaž Design by...

Trvanie: 19. marec 2012 - 5. máj 2012
Miesto: Poznaň, Poľsko

Uzávierka: 7. 5. 2012;
informácie a prihlášky:
www.iw.org.pl/en/design-by-competition;
Kancelária oddelenia priemyselných inovácií, nových technológií a dizajnu Veľkopoľského vojvodstva v Poznani vypisuje medzinárodnú súťaž „design by…” na dizajnérske produkty inšpirované regionálnou identitou a kultúrnym dedičstvom, ktorej sa môžu zúčastniť študenti dizajnérskych odborov a čerství absolventi tohto štúdia z Bieloruska, Bosny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Ruskej federácie, Srbska, Slovenska, Slovinska, Turecka a Ukrajiny.

Najlepšie práce budú ocenené sumami

  • 5 000 eur (1. cena),
  • 3 000 eur (2. cena) a
  • 2 000 eur (3. cena).

Kontakt: Aleksandra Wiatr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki,
ul. Przemysłowa 46,
61-541 Poznań,
www.iw.org.pl.