Medzinárodná súťaž Designpreis Halle 2014: Voda

Medzinárodná súťaž Designpreis Halle 2014: Voda

Trvanie: 15. december 2013 - 31. január 2014
Miesto: Halle, Nemecko

Uzávierka registrácie: 31. 1. 2014.
Témou medzinárodnej súťaže Designpreis Halle, ktorú vypisuje po tretí raz organizácia Designpreis Halle e. V., Mesto Halle a vysoká škola umenia a dizajnu Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, je v roku 2014 „Voda“. Cieľom súťaže je podporovať mimoriadne kvalitný dizajn produktov alebo jeho ideové východiská a pozoruhodné koncepty. Voda je jedným z elementárnych predpokladov života na Zemi a patrí medzi základné prírodné živly, ktoré ovplyvňujú existenciu ľudí, zvierat, rastlín, ako aj životné prostredie. Má rad pozoruhodných vlastností – rôzne skupenstvá, farbu, chuť. Môže slúžiť doprave, hygiene, na prípravu stravy, produkciu energie, ale aj na zábavu. V dizajnérskom slova zmysle je to atraktívny a zmyslom lahodiaci materiál. Súťaž sa zameriava na hľadanie nových produktov alebo procesov využívajúcich vodu, ktoré naplno zohľadnia jej možnosti a ekológiu.

Podmienky súťaže a prihláška sú uverejnené na uvedenej webovej stránke. Súťažiaci dizajnéri-profesionáli do 40 rokov (k 31. 1. 2014) aj študenti – samostatne alebo v tímoch – môžu zaslať iba jeden súťažný návrh vo forme A2 plagátu (maximálne 3 verzie), ktorý vizualizuje produkt alebo koncept. Doplňujúce DVD je možné zaslať v prípade interaktívnej prezentácie (PDF, Flash). Prihláška musí obsahovať meno účastníka súťaže, jeho stručné CV a popis projektu (max. 1 500 znakov v nemčine alebo angličtine). Treba priložiť vlastnoručne podpísaný registračný formulár, na ktorom sú uvedené podrobné podmienky účasti v súťaži. Súťaž je bez účastníckeho poplatku, náklady na doručenie nominácie si hradí účastník sám.
Súťažiaci budú vyrozumení o prijatí ich nominácie do 20. 2. 2014. Nominované práce musia byť doručené odbornej porote v čase od 16. 4. do 1. 5. 2014.

V súťaži budú rozdelené ceny v celkovej sume 10 000 eur, jury môže rozhodnúť aj o udelení špeciálnych cien a uznaní. Výsledky vyhlásia 3. 6. 2014 v historickej budove mlyna Mühlpforte (z 13. storočia) v Halle spolu s otvorením výstavy najlepších prác. Výstava sa uskutoční v čase od 4. do 22. 6. 2014 a organizátori k nej vydajú reprezentatívny katalóg.
Adresa na zasielanie prihlášok: Designpreis Halle (Saale) e. V., Ernst-König-Str. 1, 06108 Halle (Saale), Germany, tel. +49 (0) 345 7751 – 528, fax: +49 (0) 345 7751 – 546

Informácie: http://www.designpreis-halle.de/en/tendering2014/
Ďalšie informácie: info@designpreis-halle.de.