Medzinárodná súťaž divadelného plagátu

Medzinárodná súťaž divadelného plagátu

Uzávierka: 25. júl 2015 (sobota), 23:55
Miesto: medzinárodná

Medzinárodný Vampilovov festival modernej drámy, Únia kreatívnych umelcov Ruska, Divadelná únia Ruska a humanitárny projekt Odeský vietor vypisujú druhý ročník medzinárodnej súťaže divadelného plagátu. Festival modernej drámy sa uskutoční v Irkutsku v septembri 2015. Hlavným cieľom súťaže je podpora divadelného plagátu ako formy interkultúrnej výmeny divadelných umelcov z celého sveta.
Súťaž má 2 kategórie: klasický plagát a reklamný videoklip určený pre cityboardy, internet a e-médiá. Hlasovanie verejnosti prebehne na internetovej stránke http://www.postercontest.org/, kde budú umiestnené všetky súťažné práce v elektronickej verzii, v čase od 1. do 31. augusta 2015. V druhom kole súťaže posúdi 5-členná odborná porota približne 70 plagátov a 20 videoprezentácií, ktoré budú počas festivalu modernej drámy vystavené na výstave v miestnom Divadelnom múzeu. Na záver výstavy vyhlásia 3 víťazov v každej kategórii, ako aj víťazov internetového hlasovania.

Požiadavky na súťažné práce:
- plagáty akéhokoľvek predstavenia z rokov 2012 – 2015 vyhotovené ľubovoľnou technikou vo veľkosti A1 vo formáte tif alebo jpg, rozlíšenie minimálne 150 dpi.
- videoklipy vo formáte avi, fla alebo mp4, dĺžka trvania maximálne 40 sekúnd.
Súťažné práce (maximálne 2) spolu s vyplnenou prihláškou treba zaslať e-mailom na adresu:
plakat2015@bk.ru najneskôr do 25. júla 2015.
Informácie: https://www.facebook.com/groups/1551987358417959/

Ďalšie informácie: http://www.postercontest.org/
Zasielanie prihlášok: plakat2015@bk.ru

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Podmienky súťaže pdf (218,9 kB)
súbor PDF Prihláška pdf (65,1 kB)