Medzinárodná súťaž Hosthinking

Medzinárodná súťaž Hosthinking

Uzávierka: 30. marec 2015 (pondelok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Organizátori veľtrhu HOST 2015 v Miláne a POLI.design, konzorcium milánskej polytechniky, vyhlasujú medzinárodnú súťaž zameranú na inovatívne koncepty v oblasti cestovného ruchu – hoteliérstva, kúpeľníctva a gastronómie. Cieľom je nájsť nové trendy a praktiky profesionálneho prostredia v spomínaných sektoroch služieb (HO.RE.CA – Hotel, Restaurant, Catering). Súťažné projekty majú ponúknuť koherentné riešenia originálnych služieb v praxi, ponúkaných produktov a navrhnúť príslušný priestor na ich uplatnenie vrátane zariadenia interiéru a grafického dizajnu. Uzávierka prihlášok je koncom marca t. r., zasielanie projektov sa musí uskutočniť do 30. 4. 2015.
Porota zložená z expertov z akademického prostredia, praxe a profesionálneho dizajnu vyberie 15 najlepších projektov, ktoré sa predstavia vo forme modelu a vizuálnej prezentácie na medzinárodnom veľtrhu HOST 2015 na milánskom veľtrhu v dňoch 23. – 27. 10. 2015. V rámci veľtrhu budú odovzdané ceny v celkovej výške 7 000 € – prvá (4 000 €), druhá (2 000 €) a tretia (1 000 €).

Ďalšie informácie: www.polidesign.net/hosthinking2015, www.host.fieramilano.it/hosthinking.