Medzinárodná súťaž make me!

Medzinárodná súťaž make me!

Trvanie: 19. apríl 2014 - 1. september 2014
Miesto: medzinárodná

Uzávierka prihlášky: 31. 5. 2014.
Odovzdanie projektov: 1. 9. 2014.

Medzinárodná prehliadka absolventských projektov Graduation Projects a a poľský štvrťročník o dizajne 2+3D vyhlasujú medzinárodnú súťaž make me! 2014 určenú talentovaným dizajnérom od 20 do 35 rokov z celého sveta. Súťaž make me! je kľúčovým podujatím každoročného dizajnérskeho festivalu v poľskej Lodži –  Łódź Design Festival. Šiesteho ročníka súťaže sa môžu zúčastniť dizajnéri, študenti a absolventi dizajnérskych a umeleckých škôl, ktorí pošlú svoje inovatívne koncepty na posúdenie medzinárodnej porote odborníkov. Tá vyberie najzaujímavejšie produkty a odmení ich sumou 4 800 eur na naštartovanie kariéry profesionálneho dizajnéra.

Viac informácií:
http://bit.ly/NwxIe4,
http://graduationprojects.eu/.