Medzinárodná súťaž Sociálne a politické plagáty 2012

Medzinárodná súťaž Sociálne a politické plagáty 2012

Trvanie: 17. jún 2012 - 17. júl 2012

Uzávierka: 17. 7. 2012
Informácie: www.graphis.com.
Vydavateľ prestížnej americkej  revue Graphis vyhlasuje ďalší ročník medzinárodnej súťaže grafického dizajnu z oblasti sociálneho a politického plagátu. Do súťaže sa môžu prihlásiť tvorcovia tohto typu plagátov so svojou tvorbou z posledných 10 rokov.
Tematicky môže ísť o širokú škálu problémov od prírodných katastrof po vojny a boj za ľudské práva.

Súťažné projekty budú priebežne zverejňované na stránke Graphisu spolu s hodnotením medzinárodnej poroty, z najlepších prác sa pripravuje vydanie knihy.
Účastnícky poplatok: 75 USD za každý súťažný projekt (50 USD pre členov-profesionálov, prihláška na členstvo je na uvedenej web stránke).
Súťažné projekty sa prihlasujú online podľa inštrukcií uvedených na web stránke.