Medzinárodné bienále dizajnu Saint-Etienne 2015

Medzinárodné bienále dizajnu Saint-Etienne 2015

Trvanie: 6. marec 2014 - 6. apríl 2014
Miesto: Saint-Etienne, Francúzsko

Uzávierka: 6. 4. 2014.
Vo francúzskom Saint-Etienne v areáli Cité du design sa v dňoch 12. 3. až 12. 4. 2015 uskutoční 9. medzinárodné bienále dizajnu (Biennale Internationale Design Saint-Etienne, po prvýkrát usporiadané v roku 1998). Témou ročníka 2015 je Zmysel krásy (Les Sens du beau). Bienále má ďaleko od obvyklých komerčných prehliadok; je založené na ukážkach najkvalitnejšieho súčasného dizajnu. Súčasťou bienále sú okrem výstav konferencie, workshopy, rôzne podujatia a exkurzie pre všetky typy publika. V roku 2013 bienále pritiahlo okolo 140 000 návštevníkov, z toho viac ako 70 % prišlo z iného regiónu či krajiny. Prehliadku navštívila aj delegácia z UNESCO Creative Cities of Design Network.

Na ročníku 2015 sa môžu podieľať vybraní študenti, dizajnéri aj inštitúcie, ktorých projekty riešení dizajnu a jeho výroby pre každodenný život zaujmú medzinárodnú porotu svojou inovatívnosťou a víziou do budúcnosti. Hlavná téma 9. ročníka bienále sa bude zaoberať dôležitosťou (krásy) formy predmetov a jej dopadov na funkčnosť, užívateľnosť a kvalitu života. Okrem iných si bude klásť otázky ako Aké hodnoty tlmočí estetika? Na čo sa zameriava a aký je jej zmysel? Ktoré formy sú signifikantné pre životný štýl a dianie v spoločnosti? Čo napovedajú o stave sveta?
Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2015 zamýšľa ukázať iné ako monotónne a stále sa opakujúce riešenia globálnej výroby; kurátori a scénografi výstav sa pokúsia návštevníkom ukázať nové vyjadrenia estetiky a s nimi spojené emócie. Bienále sa uskutočňuje s podporou mesta Saint-Étienne (Saint-Étienne Métropole), regiónu Rhône-Alpes a francúzskeho ministerstva kultúry a komunikácie. 

Prihlášky a bližšie informácie k prihlasovaným projektom sú na webovej stránke http://www.citedudesign.com/en/biennial/200214-call-for-application-biennale-design-2015 
Ďalšie informácie: biennale@citedudesign.com.