Medzinárodný workshop Green Emotions

Medzinárodný workshop Green Emotions

Projekt International Design Workshop – Green Emotions 2011 s podtitulom Inovatívne bývanie chrániace prírodu sa na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil v termíne 26. 4. – 10. 5. 2011. Podujatia sa celkovo zúčastnilo 25 študentov a 10 pedagógov zo šiestich krajín EÚ: Bulharska, Nemecka, Poľska, Českej republiky, Fínska a Slovenska. Bol určený pre mladých dizajnérov, pričom jedným z jeho cieľov bolo reagovať na problematiku životného prostredia prostredníctvom dizajnu. V nadväznosti na prednáškové bloky boli pripravené tvorivé dielne sprevádzané pravidelnými prezentáciami rozpracovanosti a odbornou diskusiou. V priebehu desiatich pracovných dní vznikli konečné vízie projektov a víťazov projektu určila pätnásťčlenná medzinárodná komisia.