Mesto Blatná vypisuje verejnú súťaž na nové logo

Mesto Blatná vypisuje verejnú súťaž na nové logo

Uzávierka: 30. máj 2016 (pondelok), 23:55
Miesto: Česko

Mesto Blatná vyhlasuje súťaž o návrh na vytvorenie jednotného vizuálneho štýlu.
Predmetom súťaže je značka a logotyp, ktoré sa stanú vizuálnym symbolom mesta pre všetky jeho aktivity. Značka i logotyp (tj. značka v spojení so slovným označením „Blatná“) by mali byť originálne, výstižné, komunikatívne a zároveň zrozumiteľné a jednoduché. Súťaž na návrh je vyhlásená ako jednokolová, otvorená pre širokú odbornú i laickú verejnosť.

Súťaž: Mesto Blatná vypisuje verejnú súťaž na nové logo
Uzávierka prihlášok: 30. 05. 2016, 23:59
Kategória: Grafický dizajn & ilustrácia
Info: http://www.mesto-blatna.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1433_1.pdf&original=Blatna_vyberove+rizeni_v6.pdf

Všetky podmienky súťaže i termíny nájdete na oficiálnom webe mesta Blatná.