Michal Milan Harminc 1869 – 1964

Michal Milan Harminc 1869 – 1964

Autor: Jana Pohaničová – Matúš Dulla
Vydalo: Trio Publishing, s. r. o
Počet strán: 184
ISBN: 978-80-8170-003-3

Architekt dvoch storočí / Architect of two centuries. 
Plodný architekt a činorodý staviteľ so slovenským národným povedomím – to bol Michal Milan Harminc (1869 – 1964). Narodil sa slovenským rodičom v srbskej Vojvodine, pôsobil v Budapešti, vo Vysokých Tatrách a v Bratislave. Takmer 300 realizovaných stavieb ho zaradilo k najproduktívnejším stredoeurópskym architektom. V jeho ateliéri vzniklo 60 projektov kostolov, staval bežné i výnimočné stavby – napríklad najväčšie tatranské sanatórium i tri budovy Slovenského národného múzea.
Kniha je prvou ucelenou monografiou jeho diela na Slovensku. Historici architektúry Jana Pohaničová a Matúš Dulla v nej na 184 stranách s 173 farebnými, 44 čiernobielymi obrázkami a 38 pôvodnými výkresmi približujú zabudnuté príbehy jeho tridsiatich stavieb od Prietrže na Záhorí po Krásnu nad Hornádom na východe a od oravskej Rabče na severe po juhoslovenskú Šaľu. Na pozadí 19. a 20. storočia môžeme sledovať pozoruhodný životný príbeh staviteľa a architekta na jeho dlhej ceste od historizmov k moderne a funkcionalizmu.

Vydalo Trio Publishing, s. r. o., september 2014,184 strán, slovensko-anglické vydanie,  ISBN: 978-80-8170-003-3