Milan Beláček: Bio–architektúra a konštrukcie

Milan Beláček: Bio–architektúra a konštrukcie

Trvanie: 24. júl 2014 - 8. august 2014
Miesto: Galéria architektúry SAS, Bratislava, Slovensko

Ing. arch. Milan Beláček, autorizovaný architekt a člen SKA, sa podieľa na územnom manažmente Bratislavy, predovšetkým v časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Je zapojený do viacerých európskych regionálnych rozvojových projektov, napr. BAUM. Externe spolupracuje s Fakultou architektúry STU v Bratislave.
Viac www.sasarch.sk