Mind the MAP - ilustrované mapy a kartografia

Mind the MAP - ilustrované mapy a kartografia

Autor: Editori: Antonis Antoniou, Robert Klanten, Sven Ehmann
ISBN: 978-3-89955-588-2

Mapy hovoria univerzálnym jazykom a robia svet prístupnejším. Ako pokračovateľka našej najpredávanejšej publikácie - A Map of the World, táto kniha prezentuje najprenikavejšie príklady modernej kartografie.
Či už načrtnuté na servítke, alebo ako komplexne spracované dáta, mapy sú fascinujúcim vyjadrením súčasnej vizuálnej kultúry. Ich štýl sa pohybuje od jednoduchých po komplikované, od striedmych po výrazné, nech už sú akékoľvek, mapy odomykajú svet a činia ho prístupnejším pre všetkých. V našej dobe všemocných satelitných navigačných systémov získava osobné spracovanie priestoru, ktorý nás obklopuje, na význame. Dnes je remeselná zručnosť kartografov a netradičné vizuálne spracovanie ilustrátorov máp cenené tak profesionálnymi dizajnérmi ako i rastúcou komunitou milovníkov máp.

Editori: Antonis Antoniou, Robert Klanten, Sven Ehmann
Dátum vydania: september 2015
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-3-89955-588-2

Zdroj: http://shop.gestalten.com/mind-the-map.html