Mladí umelci môžu požiadať o preplatenie ciest do zahraničia

Mladí umelci môžu požiadať o preplatenie ciest do zahraničia

Európska kultúrna nadácia (ECF) sa rozhodla podporiť mladých umelcov a ľudí zamestnaných v oblasti kultúry. Ak majú 18 až 35 rokov, môžu v rámci programu ECF s názvom STEP BEYOND požiadať o preplatenie cestovných nákladov vo výške 250 až 700 eur.
Granty sa poskytujú umelcom z ktorejkoľvek krajiny Európskej únie, teda aj ľuďom zo Slovenska. „Cestovné musí súvisieť s výmennými pobytmi, stážami či cestami, ktoré súvisia s umeleckými projektmi,“ vysvetlil Miroslav Hajnoš z občianskej iniciatívy Európsky dialóg perspektívneho postoja (EDPP). ECF prepláca len cesty do krajín, ktoré sú mimo EÚ, do krajín západného Balkánu, do Ruska a jeho susediacich štátov, do Turecka a krajín v stredomorskej oblasti. Cestovné náklady v rámci krajín EÚ nie sú refundované.

„Hlavným zámerom je, aby umelci spoznali umenie a kultúru ostatných krajín, vytvárali nové kontakty a spoluprácu s kolegami z iných krajín,“ priblížil Hajnoš. Prihlásiť sa môže akýkoľvek umelec alebo človek pracujúci v oblasti kultúry, bez ohľadu na smer alebo disciplínu. Cestu môže absolvovať ako jedinec alebo v mene nezávislej organizácie. Program nemá žiadnu uzávierku, túto možnosť možno využiť kedykoľvek.
Viac informácií a prihlášku možno nájsť v anglickom jazyku na stránke: www.ecflabs.org.
 (TASR, 23. 2. 2014)