Mladý obal 2013 - výzva

Mladý obal 2013 - výzva

Trvanie: 15. december 2012 - 15. marec 2013

Uzávierka súťaže 15. 3. 2013. 
Osemnásty ročník medzinárodnej súťaže obalového dizajnu vypisuje spoločnosť Model Obaly. Organizátorom súťaže je CZECHDESIGN.CZ, jedným z odborných partnerov je Slovenské centrum dizajnu. Osemnásty ročník medzinárodnej súťaže určenej mladým tvorcom z celého sveta. Hlavnou a jedinou témou nového ročníka je „starnutie“.
Úlohou  súťažiacich je: Navrhnite obal pre seniorov, ktorý im pomôže prekonávať každodenné problémy a umožní mu plnohodnotnú a aktívnu starobu. Autori by ale mali prihliadať na skutočnosť, že navrhnutím obalu len pre seniorov môžu do určitej miery podporiť ich vyčlenenie zo spoločnosti. Navrhnutý obal by mal rovnako slúžiť aj ostaným ľuďom.
Súťaž je ako vždy určená študentom stredných a vyšších odborných škôl, študentom vysokých škôl a mladým dizajnérom do 30 rokov. Prihlásené práce budú hodnotené v dvoch kategóriách: študenti vyšších odborných  a vysokých škôl a dizajnéri do 30 rokov; študenti vysokých škôl. Víťaz získa 30 000 Kč, na ostatných ocenených potom čakajú ďalšie finančné odmeny a vecné ceny od partnerov súťaže. Aj v tomto roku bude udelená osobitná cena Slovenských centra dizajnu.

Plné znenie súťažných podmienok nájdete na webových stránkach súťaž www.mlady-obal.cz.

Prihlasovanie
súťažné podmienky a registrácia http://www.mlady-obal.cz;
Registrácia do súťaže prostredníctvom on-line formulára, ktorý je na webovej stránke súťaže. Súťažiaci získa po registrácii e-mailom kód, ktorý je potrebné uviesť priamo na súťažnú prácu a túto zaslať na adresu organizátora.
On-line formulár je na www.mladý-obal.cz

Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené v máji 2013.