Mladý obal 2016

Mladý obal 2016

Uzávierka: 25. marec 2016 (piatok), 23:50
Miesto: medzinárodná

21. ročník medzinárodnej súťaže obalového dizajnu Young Package vyhlásili MODEL v spolupráci s CZECHDESIGN.  Slovenské centrum dizajnu je jedným z partnerov súťaže. Témou tohoto ročníka je Package Unlimited: Obal nemusí skončiť v koši, nájdite mu ďalšiu funkciu.
Papierový odpad tvorí zhruba 25% z domového odpadu a nedá sa recyklovať do nekonečna. Táto téma smeruje k hľadaniu možností ako toto množstvo obalu v odpade zmenšiť a súčasne priniesť spotrebiteľom ďalšie využitie. Cieľom súťaže je aj zníženie nerecyklovateľných obalov v odpade a ich náhrada obalmi na viac použití. Organizátori očakávajú multifunkčné a premyslené obaly, použiteľné na viac účelov.

Uzávierka prihlášok je 25. marca 2016.
Všetky informácie : http://mlady-obal.cz/mlady-obal-2016/c321