Mladý obal - Open & Play

Mladý obal - Open & Play

Uzávierka: 25. marec 2017 (sobota), 23:55
Miesto: medzinárodná

Spoločnosť Model Obaly, a. s. v spolupráci so združením CZECHDESIGN vyhlasujú 22. ročník medzinárodnej súťaže obalového dizajnu Mladý obal. Témou súťaže pre rok 2017 je Open & Play s podtitulom "Obal ako hra". Súťaž je určená študentom, mladým dizajnérom do 30 rokov. Je rozdelená do dvoch kategórií: do prvej môžu svoje diela prihlasovať študenti vysokých a vyšších odborných škôl rovnako ako aj mladí dizajnéri do 30 rokov; druhá kategória je určená študentom stredných škôl.

Ceny
Na výhercov čaká odmena 75 000 Kč a jeden z nich bude po vyhlásení vybraný firmou Model Obaly, a. s. na trojtýždňovú honorovanú stáž v jej inovačnom centre.                                          
Študenti vysokých škôl a dizajnéri do 30 rokov
1. miesto 30 000 Kč, Model Obaly Prize
2. miesto 10 000 Kč
3. miesto 7 000 Kč
Študenti stredných a vyšších odborných škôl
1. miesto 20 000 Kč
2. miesto 5 000 Kč
3. miesto 3 000 Kč

22. ročník súťaže Mladý obal je na tému Open & Play
Uzávierka prihlášok: 25. marec 2017

Online registrácia na http://mlady-obal.cz/register, zaslanie prác poštou na adresu organizátora.

Info: http://mlady-obal.cz/