MOBY DICK

MOBY DICK

Miesto: Výrobca: Obec Štós – prevádzka Sandrik

MOBY DICK - vreckový nôž

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

vreckový nôž
dizajn Erik  Veselý
výrobca Obec Štós – prevádzka Sandrik