Móda na Slovensku. Stručné dejiny odievania

Móda na Slovensku. Stručné dejiny odievania

Autor: Magdaléna M. Zubercová – Eva Hasalová – Zuzana Šidlíková – Martin Vančo
Vydalo: Slovart, s. r. o.
Počet strán: 200
ISBN: 9788055611419

Publikácia Móda na Slovensku. Stručné dejiny odievania po prvý raz v našich dejinách ukazuje prehľad odievania, textilnej výroby a módnych vplyvov, ktoré sme zaznamenali na území Slovenska od prehistórie po súčasnosť. Na základe archeologických nálezov plasticky zobrazuje formy odievania v prehistorickom období či podoby odevu od čias osídlenia nášho územia slovanskými predkami v širšom územnom a kultúrnom kontexte. Predstavuje odevy prvých obyvateľov, začiatky textilného odievania, módu bojovníkov, kniežat i dám, odevy šľachty i služobníctva, módu cisárskeho dvora, vplyvy germánske, španielske, talianske či francúzske, nádheru belle epoque u nás až po odievanie súčasníkov.
Kniha sa podrobnejšie venuje odievaniu medzivojnového a povojnového Československa a tiež obdobiu socializmu. Nechýbajú zmienky o rozmachu textilného a odevného priemyslu, o módnych salónoch, ľudovom umeleckom priemysle v bývalom Československu aj v súčasnom Slovensku. Módnu žurnalistiku, kresby, návrhárstvo až po módne salóny a autorskú módu približujú okrem textu bohaté obrazové ukážky či medailóny dávnych i súčasných módnych tvorcov, návrhárov, salónov aj štúdií. Jednotlivé vývojové etapy módy ilustruje takmer 800 dobových fotografií, kresieb, strihov, módnych návrhov. Predstavu o reklame a módnych časopisoch priblížia reprodukcie obálok dobových časopisov, reklám a slovník odborných výrazov zasa umožní bližšie sa zoznámiť s terminológiou tvorcov odievania.
Kniha je určená širokému okruhu čitateľov – študentom, pedagógom, múzejníkom, odborníkom na odevný a textilný priemysel či záujemcom o módu.

Magdaléna M. Zubercová – Eva Hasalová – Zuzana Šidlíková – Martin Vančo: Móda na Slovensku. Stručné dejiny odievania
Vydal Slovart, s. r. o. v edícii Móda/Dizajn, marec 2015, 200 strán, ISBN: 9788055611419

http://www.slovart.sk/