Modrotlač na Slovensku, Blueprint in Slovakia

Modrotlač na Slovensku, Blueprint in Slovakia

Autor: Oľga Danglová
Vydalo: ÚĽUV, 2014
Počet strán: 376
ISBN: 978-80-89639-12-0

Redakcia Ústredia ľudovej umeleckej výroby vydáva novú knihu Oľgy Danglovej: Modrotlač na Slovensku, Blueprint in Slovakia. Toto dielo vychádza po dlhom čase ako zásadná súhrnná publikácia k problematike modrotlače, v ktorej sa autorka opiera o výsledky dlhoročného systematického výskumu. Vlastné výskumné materiály dopĺňa doteraz publikovanými poznatkami autorov, čerpá z bohatého zdroja zbierkových predmetov slovenských múzeí. Publikácia vychádza v rovnocennej dvojjazyčnej, anglicko - slovenskej mutácii. Súčasťou publikácie je rozsiahly obrazový materiál, ktorého nosnou časťou nie sú len tradičné odevné modrotlačové súčasti, ale aj fotografické záznamy dokumentujúce bohatosť vzorov vidieckej modrotlače na Slovensku.

Vydavateľstvo: ÚĽUV, Bratislava 2014
Rozsah: 376 strán
Jazyk: slovensko-anglická mutácia
ISBN: 978-80-89639-12-0

Informácie: http://www.uluv.sk/sk/web/publikacie/edicia-tradicia-dnes/modrotlac-na-slovensku/