Modulárna konštrukcia písma, časť 1.

Modulárna konštrukcia písma, časť 1.

Konštrukcia základných tvarov abecedy predstavuje zákon, ktorý všetky jej písmové rodiny stáročia dodržiavajú. Technický vývoj za posledných 100 rokov hrá v tejto oblasti dôležitú úlohu. Popri tradičných písmach sa objavujú symetrické prekreslenia nových tvarov písmen. Tieto písmená sú vytvorené z obmedzeného počtu geometrických modulov, každé písmeno pomocou rôznych kombinácií.