MORA 6121, MORA 6131, plynové vykurovacie telesá

MORA 6121, MORA 6131, plynové vykurovacie telesá

Miesto: Výrobca: MORA SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava

MORA 6121, MORA 6131, plynové vykurovacie telesá

Národná cena za dizajn 2001

Dizajn: Anton BENDIS, BENDIS & KIERULF, v. o. s., Bratislava

Výrobca: MORA SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava

Prínosom dizajnu nových vykurovacích telies MORA je jednoduché a ekonomické riešenie pre širokú skupinu užívateľov, ktoré súčasne spĺňa očakávania moderného prvku interiéru. Neutrálnosť a striedmosť výrazu nástenného panelu vytvára predpoklad využitia vykurovacieho telesa v rôznych typoch prostredia. Originálne opláštenie panelu autori riešili perforovaným plechom v dvoch vrstvách, čím sa zachovali dobré vlastnosti sálania a súčasne sa znížilo prehrievanie povrchových častí plášťa.