Moravská galéria prijíma študentské práce na Bienále Brno 2014

Moravská galéria prijíma študentské práce na Bienále Brno 2014

Miesto: Brno, Česko

Do 31. 1. 2014 prijíma Moravská galéria po novom iba študentské práce alebo práce vytvorené v rámci školy na tohtoročné Bienále grafického dizajnu Brno 2014. Študenti, tvoriaci v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013, môžu svoje diela z oblasti grafického dizajnu prihlásiť na 26. medzinárodné bienále grafického dizajnu Brno. Ide napr. o knihy, plagáty, nové písmo, webové stránky, časopisy atd. Z prijatých prác porota vyberie tie, ktoré sa stanú súčasťou tejto prestížnej medzinárodnej prehliadky. Bienále Brno 2014 sa otvára všetkým prácam vytvoreným v rámci škôl, a oproti minulým ročníkom necháva bokom tvorbu profesionálov. Prihlášky sú bez poplatku, je možné ich vyplniť do konca januára 2014 na adrese: www.bienalebrno.org.

Bienále Brno 2014 / 26. medzinárodné bienále grafického dizajnu Brno 2014
Téma: Grafický dizajn, vzdelávanie a školy
19. 6. – 26. 10. 2014