Multimediálna webstránka Azyl, www.azyl.sk

Multimediálna webstránka Azyl, www.azyl.sk

Miesto: Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: Julo Nagy, stáž The Royal Academy of Arts an Den Haag

Webstránka Azyl - obrázok

Uznanie v súťaži NCD 2009

Dizajn: Ondrej Jób

Škola: VŠVU Bratislava

Pedagóg: Julo Nagy, stáž The Royal Academy of Arts an Den Haag,

Pedagóg: Jan Willem Stas

Klient: Gregor Multimedia, s. r. o., Bratislava

Webová doména zastrešuje viaceré projekty, ktoré sa zaoberajú filmom, hudbou, videom. Široký záber projektov sa odzrkadľuje aj v svojráznej úprave každej stránky. Zdanlivo nesúrodé, miestami až barokovo košaté typografické riešenie je ohňostrojom rozmanitých „chutí“, oslavujúcim pestrosť a rôznorodosť. Táto neobvyklá bohatosť vizuálneho riešenia sa v konečnom dôsledku stáva identitou celého projektu a podnecuje k živej reakcii.