Múzeum Dizajnu Londýn - Teraz je rad na Vás!

Múzeum Dizajnu Londýn - Teraz je rad na Vás!

Sme obklopení predmetmi. Milióny ich napĺňajú naše domovy, pracoviská a formujú prostredie vôkol nás. Niektoré používame denne, iné len párkrát za život, no všetky sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov.
Ktorý predmet by ste v Múzeu Dizajnu chceli vidieť vy?
Pri príležitosti otvorenia pripravovanej trvalej expozície Design Gallery v nových priestoroch Múzea Dizajnu v Londýne zašlite vami vybrané predmety, ktoré sú práve vo vašom živote najdôležitejšie. Nominované objekty budú vystavené pri vstupe do pripravovanej expozície. Prihlásené - masovo vyrábané - predmety môžu byť funkčné, praktické, dekoratívne či skulpturálne. Môžete k nim mať vybudovanú citovú väzbu či ich vnímať ako prostriedok sebavyjadrenia.

Pri nominácii predmetov uvažujte o nasledovnom:
• Na ktorý predmet sa spoliehate najviac?
• Existuje jeden predmet, ktorý by reprezentoval vašu identitu?
• Ktorý predmet sybolizuje krajinu odkiaľ pochádzate, alebo kde momentálne žijete?
• Ktorý predmet by ste si kúpili, ak by ste dostali £20?
• Ktorý predmet z tých, ktoré vlastníte, považujete za najpraktickejší?
• Ktorý predmet je podľa vás najkrajší?
• Ak by ste mohli v Múzeu Dizajnu vystaviť nejaký predmet, ktorý by to bol?
• Môžete si vybrať jeden, alebo dva objekty.

Ako poslať svoj návrh?
Zašlite svoje meno, vek, krajinu, objekt a dôvod, prečo ste sa rozhodli práve preň na adresu hello@designmuseum.org, alebo vyplňte formulár na stránke - viď Info.

Podmienky prihlasovania:
Vami prihlásený objekt sa nemusí nevyhnutne stať súčasťou pripravovanej trvalej expozície. Vami nominované objekty budú použité len ako odporúčania. Prihlásením svojho predmetu s popisom dávat súhlas na použitie vášho mena a vášho textu kdekoľvek v médiách bez vášho ďalšieho súhlasu.

Múzeum Dizajnu Londýn - Teraz je rad na Vás!
Verejné online prihlasovanie predmetov
Miesto: Design Museum, Shad Thames, London, SE1 2YD
Info: https://designmuseum.org/exhibitions/