Múzeum dopravy

Múzeum dopravy

V 60. rokoch minulého storočia sa aj na Slovensku začali formovať skupiny zberateľov a ochrancov technických pamiatok. V roku 1972 založil v Bratislave Michal Ondrejčák spolu so svojimi priateľmi prvý slovenský klub zberateľov historických automobilov a motocyklov, dnes Veterán klub Bratislava. O rok neskôr vznikol aj Krúžok priateľov železníc. Prvý historický parný rušeň sa tomuto zoskupeniu pod vedením doc. Ing. Ladislava Križana, Csc. podarilo získať v roku 1979. Prvé slovenské múzeum dopravy bolo otvorené 24. júna 1999.V zbierkach sa nachádzajú nielen exponáty mapujúce koľajovú a automobilovú dopravu, ale aj motocykle, bicykle, dobová dopravná kancelária a modely automobilov. Na koľajisku možno vidieť výber parných, motorových a elektrických rušňov, nákladných vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel slovenských železníc. Jedna z výstavných hál je vyhradená expozícii železničnej, signálnej, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, zariadení pre údržbu tratí, rovnošiat a ďalších predmetov z histórie železníc na území Slovenska.