Návrh loga pre spoločnosť DAR Slovensko

Návrh loga pre spoločnosť DAR Slovensko

Uzávierka: 23. máj 2016 (pondelok), 23:55
Miesto: Slovensko

Zámerom súťaže je vytvorenie vizuálnej identity spoločnosti DAR Slovensko s.r.o., stelesňujúcej proces pretvárania sna investora na realitu. Našim cieľom je dodať zákazníkovi produkt v kvalite presahujúcej jeho očakávania. Rovnako dôležitým princípom našich služieb je minimalizovať dopad stavby na životné prostredie a pri realizácii, ako aj pri užívaní stavby, dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých dotknutých osôb.

Súťaž: Návrh loga pre spoločnosť DAR Slovensko s.r.o. (Dream - Architecture - Reality)
Uzávierka: 23. 05. 2016 o 23:59 hod.
Kategória: grafický dizajn & ilustrácia
Podmienky: http://darstudio.sk/wp-content/uploads/2016/04/Podmienky-sutaze-logoDAR-IIkolo.pdf
Info: http://darstudio.sk/sutaz/