Na margo festivalu SELF

Na margo festivalu SELF

Predstava, že oblasť grafického dizajnu je predovšetkým spätá s komerciou či službou pre klienta, sa javí nanajvýš zavádzajúco a jednostranne. Grafický dizajn má totiž svoj opačný pol, o ktorom bežný konzument, čitateľ, divák, interpret, užívateľ či inak zainteresovaný vnímateľ grafického dizajnu nemusí byť informovaný. Súvisí predovšetkým s potrebou grafických dizajnérov vytvoriť čosi, čo sa bude vyhýbať akémukoľvek zadaniu zo strany objednávateľa. Inak povedané grafický dizajnér/grafická dizajnérka si zrealizuje svoj „autorsky projekt“ bez akýchkoľvek limitov, vstupov či obmedzení objednávateľa. Odmietavý postoj resp. byť v službách klienta napokon nie vždy reflektuje čierno-biele pozície oboch aktérov. Existujú totiž aj svetle výnimky, keď grafický dizajnér skutočne figuruje ako iniciátor idey. Príkladom sú viaceré kultúrne a umelecké inštitúcie, ktorým záleží na tom, aby práca grafického dizajnéra nebola obyčajným kompromisným riešením, alezohľadnila jeho predstavu a kreativitu.