Na zdravie! Na dizajn!

Na zdravie! Na dizajn!

Trvanie: 15. marec 2012 - 20. apríl 2012
Miesto: SNG, Bratislava, Bratislava, Slovensko

(120. výročie založenia sklární v Lednických Rovniach)
SNG, Bratislava
www.sng.sk