Nábytkový dizajn Viktora Holešťáka-Holubára a interpretácie ľudovej tradície

Nábytkový dizajn Viktora Holešťáka-Holubára a interpretácie ľudovej tradície

Viktor Holešťák-Holubár (1926 – 1989) bol všestranne zameraným tvorcom. Zaoberal sa interiérovou architektúrou a výstavníctvom, navrhoval architektonické detaily verejných stavieb, bytové textílie a iné bytové doplnky a hračky, robil aj grafický dizajn, avšak jeho doménou bol predovšetkým nábytkový dizajn. Štúdia je zameraná len na túto oblasť jeho činnosti, na počiatky Holubárovej nábytkovej tvorby v 50. a začiatkom 60. rokov, ktorú autorka vníma ako v istom zmysle „uvedomelú“ reakciu na dobové polemiky ohľadne požadovanej formy a funkcie úžitkového umenia a formujúcej sa novej disciplíny priemyselného dizajnu. Holešťák-Holubár sám do týchto polemík prispieval a zasahoval, predovšetkým svojou praktickou organizátorskou činnosťou a ako člen rôznych rád a výborov.