Najkrajšie knihy Slovenska 2013

Najkrajšie knihy Slovenska 2013

Trvanie: 7. máj 2014 - 8. jún 2014
Miesto: Bibiana – Medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava, Slovensko

Do kolekcie najkrajších kníh za rok 2013, vystavených v bratislavskej Bibiane, vybrala v kategórii najkrajších vedeckých a odborných kníh Slovenska za rok 2013 odborná porota knihu Ivy Mojžišovej Škola moderného videnia v grafickej úprave Jána Šicka, ktorú vydalo Slovenské centrum dizajnu, Bratislava a Artforum, s. r. o., Bratislava a vytlačila Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice. Dvadsiaty druhý ročník súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2013 vyhlásil Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v spolupráci s ministerstvom kultúry, ministerstvom školstva, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku. Do súťaže prihlásili vydavatelia 112 kníh, z nich porota vybrala tituly, ktorým udelila tento rok len šesť hlavných cien a vybrala aj kolekciu Najkrajšie knihy Slovenska 2013, v ktorej je 24 titulov.

Viac http://www.bibiana.sk/