Najlepšou odmenou je pozvanie na stáž

Najlepšou odmenou je pozvanie na stáž

Mnohé slovenské vysoké školy zamerané na dizajn sa stávajú atraktívnymi nielen pre mladých ľudí so záujmom stať sa potenciálnym dizajnérom/dizajnérkou, ale aj pre mnohé firmy s domácou alebo zahraničnou pôsobnosťou, kde môže vzniknúť na základe spolupráce na konkrétnych projektoch niekoľko podnetných riešení odrazu. Takéto príťažlivé miesto na poli produktového dizajnu predstavuje oblasť transport dizajnu, kde mnohoročný proces vzájomnej spolupráce možno už dnes pokladať za niekoľkonásobne zúročený. Tak ako sa Ateliér transportu vysokej školy výtvarnej pod vedením Štefana Kleina teší z dlhoročnej spolupráce so zahraničnými automobilkami (Audi, Volkswagen a iné), aj Ústav dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vytvára podmienky na riešenia projektov spojených s praxou prostredníctvom automobilky Škoda Auto Mladá Boleslav, a. s. Napriek tomu, že škola počas desiatich rokoch riešila s automobilkou mnohé zaujímavé projekty (za isté špecifikum tu možno považovať prostredie Slovenskej technickej univerzity, ktoré disponuje intelektuálnym potenciálom a technologickým zázemím zameraným na technické vedy), pozornosť si zaslúžia dva modelové príklady spolupráce školy s praxou. Ide o projekty Fit 2 E-Car a Fit 2 Future, ktoré v rozhovore  popisujú - Peter Paliatka, vedúci Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a doktorand Matej Dubiš.