NANOTECTURE - Tiny Built Things

NANOTECTURE - Tiny Built Things

Vydalo: PHAIDON 2016
Počet strán: 336
ISBN: 9780714870601
Grafická úprava: 300 farebných fotografií

Najrozsiahlejšia, najobsažnejšia a najsúčasnejšia komplexne spracovaná kniha - venujúca sa dobnej architektúre - aká bola kedy vydaná. Inšpiratívna, prekvapivá a zábavná kolekcia 300 archiektonických prác menšej mierky obsahujúca ukážky demontovateľných, prenosných, transpotovateľných a nafukovacích konštrukcií, ako sú pavilóny, inštalácie, prístrešky, chatky, domy na stromoch, kapsule a podobne.

Titul: NANOTECTURE - Tiny Built Things
Vydavateľstvo: PHAIDON
Dátum vydania: 28. marec 2016
ISBN: 9780714870601
Počet strán: 336
Počet Ilustrácií: 300 farebných fotografií
Info: http://de.phaidon.com/store/architecture/nanotecture-tiny-built-things-9780714870601/