NARA

NARA

Miesto: Klient: Typotheque.com, Haag

Uznanie v súťaži NCD 2011

 

Uznanie v súťaži NCD 2011: NARA, písmo

písmo

Dizajn: Andrej Krátky  
Spoluautor: Peter Biľak, Nikola Djurek
Klient: Typotheque.com, Haag
Vytvorenie písma je významným krokom pre budovanie tradície, kultúry a identity, preto komisia rada podporila vytváranie písmarskej tradície na Slovensku. Ocenila prácu na písme, ktorá je mimoriadne náročná. Je pri nej potrebná vysoká odbornosť, ktorou tvorcovia písma NARA disponujú. Písmo NARA je príspevkom k vlastným „národným“ písmam, je vhodné na špeciálne tlače.