Národná cena za dizajn 2001

Národná cena za dizajn 2001

Vydalo: Slovenské centrum dizajnu
Počet strán: 39
ISBN: 80-968658-0-3
Grafická úprava: pavel Choma, Ivan Bílý
Tlač: Choma & Krupa, Žilina

Katalóg prác ocenených v celoštátnej súťaži dizajnu výrobkov a vybraných kategórií grafického dizajnu. Vyjadrenia porotcov o súťaži. Textová a obrázková prezentácia ocenených a vybraných prác a ich autorov, zoznam účastníkov súťaže.