Národná cena za dizajn 2001

Národná cena za dizajn 2001

Tri priemyselné výrobky a jedna práca v oblasti grafického dizajnu získali najvyššie ocenenie - Národné ceny za dizajn 2001 v práve ukončenom piatom ročníku rovnomennej celoštátnej sútaže dizajnu, ktorá sa po prvý raz vo svojej histórii koná pod záštitou prezidenta SR.

V roku 2001 bolo do súťaže Národná cena za dizajn prihlásených celkove 81 výrobkov a grafických realizácií, ktoré posudzovala v dvoch kolách 11-členná medzinárodná porota. V porote pracovali okrem dizajnérov zo SR aj odborníci z Českej republiky a z Nemecka.

Súťažné kategórie

Súťaž sa realizovala v dvoch súťažných kategóriách - priemyselný a grafický dizajn. O kategóriu priemyselný dizajn prejavili záujem viacerí významní výrobcovia zo Slovenska, ktorí mohli v zmysle súťažných propozícií prihlásiť pôvodný domáci výrobok vyvinutý v posledných dvoch rokoch. Zastúpenie mala strojárska výroba, dizajn nábytku, stomatologické a gastronomické zariadenia, v menšom počte prístroje, úžitkové sklo, textil a výrobky koženej galantérie.
Do kategórie grafický dizajn sa mohli prihlásiť práce realizované technikou tlače, ďalej dizajn obalov a tiež grafický dizajn v tvorbe prostredia. Zo 40 prác prihlásených do tejto kategórie porota nakoniec v tomto ročníku uprednostnila a ocenila dve výročné správy, jednu propagačnú brožúru a jeden obal.

Významné ocenenia boli odovzdané dizajnérom, výrobcom a klientom 29. novembra 2001 na slávnostnom večere, usporiadanom v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže. Ceny boli odovzdané za účasti predstaviteľov štátu, odbornej verejnosti a v súčinnosti s mediálnymi partnermi súťaže.

Výstava ocenených prác

K súťaži vydáva Slovenské centrum dizajnu celofarebný katalóg ocenených výrobkov a grafických prác. V roku 2001 bolo zaradených do katalógu na návrh poroty okrem dvanástich ocenených produktov aj ďalších 10 prác. S úplnými výsledkami súťaže sa môžu záujemcovia zoznámiť prostredníctvom výstavy, sprístupnenej od 30. novembra 2001 do 6. januára 2002 vo výstavných priestoroch SNM na Múzejnej ulici v Bratislave. Odovzdanie Národných cien za dizajn 2001 Víťazi NCD 2001 u prezidenta SR.


Mediálnymi partnermi NCD 2001 sú

STV SME SITA Slovenský rozhlas Profit

 

 

Konečné výsledky súťaže

Múzeum

Galéria

Časopis

Časopis

Dizajn na Slovensku 1990 – 2005
Katarína Hubová, Zdeno Kolesár, Andrea Kopernická, Adriena Pekárová
Viac informácií

Publikácie

Publikácie

Meeting Point
galérie Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám.10
Viac informácií

Publikácie

SATELIT- navšívte na novej adrese
Viac informácií

Publikácie

Igor Grossmann – Vybrané z archívu času
Oravská galéria, Dolný Kubín
Viac informácií

Publikácie

NCD 2011 výsledky 10. ročníka súťaže
Viac informácií

Publikácie

Výstavy Národná cena za dizajn 2011 a 20 rokov SCD
Viac informácií

Publikácie

Vyhodnotenie NCD 2011
Dom umenia na Nám. SNP v Bratislave
Viac informácií

Publikácie

Macko
SATELIT Výstavný a informačný bod SDC, Dobrovičova 3, Bratislava
Viac informácií

Publikácie

mÓDA
Výstavný a informačný bod SATELIT, Dobrovičova 3, Bratislava
Viac informácií

Publikácie

Mladý obal 2010
Palazzo Accursio, Radnica mesta Bologna, Taliansko
Viac informácií

Publikácie

Čas na hru – výstava hračiek
Miesto: Palazzo Accursio, Radnica mesta Bologna, Taliansko
Viac informácií

Publikácie

Dizajn – manažment – profit. Xenia Viladas v Bratislave
Adriena Pekárová
AKTUÁLNE - udalosť
Viac informácií

Publikácie

Fórum dizajnu 2006
Viac informácií

Knižnica

Projekty

SCD