Národná cena za dizajn 2003

Národná cena za dizajn 2003

Vydalo: Slovenské centrum dizajnu
Počet strán: 39
ISBN: 80-968658-1-1
Grafická úprava: Mr. Design, s. r. o., Bratislava
Tlač: i+i print, s. r. o., Bratislava

Katalóg dokumentuje výsledky súťaže Národná cena za dizajn 2003. Prostredníctvom obrázkov a textov predstavuje víťazné práce (ceny a uznania) a ich držiteľov. Okrem víťazov predstavuje výber zo súťažných prác, ktoré odborná porota vybrala na prezentáciu v katalógu a na výstave. Je doplnený zoznamom účastníkov súťaže, ktorí sú uvádzaní v katalógu. V úvode je štatistika súťaže a vyjadrenia členov poroty. Katalóg je plnofarebný, dvojjazyčný, slov. - anglický.