Národná cena za dizajn 2005

Národná cena za dizajn 2005

Vydalo: Slovenské centrum dizajnu
Počet strán: 37
ISBN: 80-968658-3-8
Grafická úprava: Broňa Brtáňová
Tlač: Uniprint, Považská Bystrica

Katalóg, vydaný k rovnomennej celoštátnej súťaži dizajnu Národná cena za dizajn 2005. Dokumentuje súťaž prostredníctvom  textových aj obrázkových informácií o ocenených prácach , ich autoroch, príp. výrobcoch a klientoch v kategóriách produktový, komunikačný a študentský dizajn ako aj o držiteľoch zvláštnych cien. Obsahuje  prehľad všetkých prác, prihlásených do súťaže. V úvode prináša štatistické údaje a vyjadrenia porotcov o súťaži. Katalóg so zoznamom účastníkov súťaže je plnofarebný, dvojjazyčný – slov. angl.