Národná cena za dizajn 2007

Národná cena za dizajn 2007

Vydalo: Slovenské centrum dizajnu
Počet strán: 77
ISBN: 978-80-970173-0-9
Grafická úprava: Róbert Paršo

Cena: 1,- EUR

Prezentácia prác rovnomennej celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2007. Katalóg dokumentuje súťaž prostredníctvom  textových aj obrázkových informácií o ocenených prácach , ich autoroch, príp. výrobcoch a klientoch v kategóriách produktový, komunikačný a študentský dizajn ako aj držiteľoch zvláštnych cien. Okrem víťazov predstavuje aj všetky práce prihlásené do súťaže. Obsahuje výsledky súťaže, hodnotenia poroty, zoznam účastníkov súťaže - zoznam autorov a stručné informácie o výrobcoch. Katalóg je plnofarebný, dvojjazyčný – slov. angl.