Národná cena za dizajn 2009

Národná cena za dizajn 2009

Vydalo: Slovenské centrum dizajnu
Počet strán: 74
ISBN: 978-80-970173-0-9
Grafická úprava: Milan Mikula

Cena: 2,- EUR

Katalóg vydaný pri príležitosti vyhodnotenia celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2009. Dokumentuje súťaž prostredníctvom  textových aj obrázkových informácií o ocenených prácach , ich autoroch, príp. výrobcoch a klientoch v kategóriách produktový, komunikačný a študentský dizajn, ako aj držiteľoch zvláštnych cien. Okrem víťazov predstavuje aj všetky práce prihlásené do súťaže. Katalóg je plnofarebný, dvojjazyčný – slov. angl., doplnený zoznamom účastníkov súťaže.