Národná cena za dizajn 2011

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena za dizajn 2011 sa uskutočnilo dňa  27. 5. 2011 o 20:30 na výstave v Dome umenia na Nám. SNP v Bratislave.
Všetky víťazné práce a ďalší účastníci súťaže NCD 2011 boli prezentované na výstave v Dome umenia  v čase  od 28. 5. do 19. 6. 2011.

V desiatom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 150 prác, v kategórii produktový dizajn 46, v kategórii komunikačný dizajn 27, v kategórii študentský produktový dizajn 65, v kategórii študentský komunikačný dizajn 12.

Katalóg NCD 2011 [pdf; 8,13 MB]

Desiaty ročník súťaže  Národná cena za dizajn 2011 bol vyhodnotený 30. – 31. marca 2011 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave.
Medzinárodná porota pracovala dva dni pod vedením predsedu, dizajnéra prof. akad. arch. Jiřího Pelcla (ČR). Ďalšími členmi boli priemyselní dizajnéri Doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch. Ing. Tomáš Nagy, ArtD., Mgr. art. Pavel Masopust, ArtD., grafickí dizajnéri Mgr. art. Andrej Krátky, Mgr. art. Monika Bajlová, Akad. mal. Pavol Rozložník, zástupcovia odborných inštitúcií Ing. Peter Pacek (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania), Adriena Pekárová (Slovenské centrum dizajnu), teoretička Mgr. Mária Rišková a člen výboru BEDA, viceprezident Asociácie priemyselných dizajnérov Poľska a dizajnér prof. Michal Stefanowski.
Porota rozhodla o udelení dvoch Národných cien za dizajn 2011 v kategóriách produktový a komunikačný dizajn.
Najúspešnejšie študentské práce získali Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Okrem hlavných cien porota ocenila 10 prác uznaniami bez rozdielu kategórie a poradia.
Na návrh odbornej poroty NCD 2011 udelili ceny aj príslušní ministri -  minister kultúry SR Zvláštnu cenu ministra kultúry SR osobnosti z oblasti dizajnu a minister hospodárstva SR rozhodol o udelení Zvláštnej ceny ministra hospodárstva SR pre výrobcu.
Po prvýkrát v histórii organizovania súťaže NCD udelil cenu garant pre oblasť podnikania Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.
Cenu Audi za dizajn udelila spoločnosť Porsche Slovakia, výhradný predajca automobilov Audi..

Ceny odovzdal minister kultúry SR Daniel Krajcer spolu s riaditeľkou SCD Katarínou Hubovou. Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu odovzdal Prof. Ing. Peter Plavčan, Csc., generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, Cenu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania odovzdal generálny riaditeľ Ing. Róbert Šimurka, Cenu Audi za dizajn Ing. Tomáš Mizla, produkt mamnažér Porsche Slovakia.

Víťazi NCD 2011

Práce prihlásené do súťaže NCD 2011 budú publikované v katalógu vydanom pri príležitosti výstavy.Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR
Spolupráca: Národné osvetové centrum
Partner: DAAD
Odborný garant pre oblasť podnikania: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Záštita: BEDA

Podujatie mediálne podporili:
Trend; ASB, architektúra, stavebníctvo, biznis; Drevársky magazín; Sita; Designum; Sme;
AI magazine; Informácie; Fórum architektúry; Projekt; Dom a bývanie; Rádio_FM; Dom a byt; Interiér & Exteriér; MSP Online; časopis Podnikanie; H.O.M.i.E.; designby.sk; Czechdesign.cz

 

Múzeum

Galéria

Časopis

Časopis

Dizajn na Slovensku 1990 – 2005
Katarína Hubová, Zdeno Kolesár, Andrea Kopernická, Adriena Pekárová
Viac informácií

Publikácie

Publikácie

Meeting Point
galérie Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám.10
Viac informácií

Publikácie

SATELIT- navšívte na novej adrese
Viac informácií

Publikácie

Igor Grossmann – Vybrané z archívu času
Oravská galéria, Dolný Kubín
Viac informácií

Publikácie

NCD 2011 výsledky 10. ročníka súťaže
Viac informácií

Publikácie

Výstavy Národná cena za dizajn 2011 a 20 rokov SCD
Viac informácií

Publikácie

Vyhodnotenie NCD 2011
Dom umenia na Nám. SNP v Bratislave
Viac informácií

Publikácie

Macko
SATELIT Výstavný a informačný bod SDC, Dobrovičova 3, Bratislava
Viac informácií

Publikácie

mÓDA
Výstavný a informačný bod SATELIT, Dobrovičova 3, Bratislava
Viac informácií

Publikácie

Mladý obal 2010
Palazzo Accursio, Radnica mesta Bologna, Taliansko
Viac informácií

Publikácie

Čas na hru – výstava hračiek
Miesto: Palazzo Accursio, Radnica mesta Bologna, Taliansko
Viac informácií

Publikácie

Dizajn – manažment – profit. Xenia Viladas v Bratislave
Adriena Pekárová
AKTUÁLNE - udalosť
Viac informácií

Publikácie

Fórum dizajnu 2006
Viac informácií

Knižnica

Projekty

SCD


Žiadne články