Národná cena za dizajn 2011

Národná cena za dizajn 2011

Vydalo: Slovenské centrum dizajnu
Počet strán: 54
ISBN: 978-80-970173-4-7
Grafická úprava: Mária Rojko
Tlač: Dolis, s. r. o., Bratislava

Katalóg dokumentuje 10. ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2011. Obsahuje textové aj obrázkové informácie o ocenených prácach , ich autoroch, príp. výrobcoch a klientoch v kategóriách produktový, komunikačný a študentský dizajn ako aj držiteľoch zvláštnych cien. Okrem víťazov predstavuje aj všetky práce prihlásené do súťaže. Katalóg je plnofarebný, dvojjazyčný – slov. angl., doplnený zoznamom účastníkov súťaže.