Národná cena za produktový dizajn 2015 – pred uzávierkou

Národná cena za produktový dizajn 2015 – pred uzávierkou

Trvanie: 6. marec 2015
Miesto: Bratislava, Slovensko

Termín uzávierky je predĺžený do 6. 3. 2015!
Už len niekoľko dní majú možnosť dizajnéri, študenti dizajnu a výrobcovia zaujímavých dizajnových produktov prihlásiť sa do súťaže Národná cena za produktový dizajn 2015 a uchádzať sa o jedno z prestížnych ocenení v oblasti dizajnu, ktoré je udeľované na Slovensku.
V tomto súťažnom roku, zameranom na produktový dizajn je možné súťažiť v troch kategóriách: profesionálny produktový dizajn, študentský produktový dizajn a experimentálny produktový dizajn. Práve posledná kategória je tohoročnou novinkou a dáva priestor pre práce, ktoré vznikli z vlastnej iniciatívy autorov, čiže bez objednávky resp. spolupráce s konkrétnym výrobcom. Profesionálni dizajnéri a študenti dizajnu môžu do tejto kategórie prihlásiť nerealizované práce a to forme projektov, štúdií alebo konceptov. Obsahovo by však aj práce v tejto kategórii mali byť zamerané na produktový dizajn, tak ako to vyplýva z jej názvu.
Ďalšou novinkou v súťaži je možnosť účasti na základe nominácie, t. j. ak niekto nemá svoj zaujímavý dizajnový produkt, môže do súťaže nominovať dizajn, ktorý ho zaujal a to v zmysle súťažných podmienok, ktoré definujú pre koho je súťaž vypísaná.
Pre víťazov je pripravených viacero cien. Okrem už tradične udeľovaných cien pribudla Národná cena za experimentálny produktový dizajn.
Po skúsenostiach z predchádzajúceho ročníka bude mať možnosť vybrať najzaujímavejší dizajn aj široká verejnosť a to prostredníctvom internetového hlasovania. Svoju cenu udelia aj novinári. Porota bude mať možnosť oceniť aj trvalo udržateľný dizajn.
V týchto dňoch sa uskutočnilo rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Rastislavom Chovancom o možnosti spolupráce pri organizovaní súťaže a hlavne o možnostiach ministerstva ako by mohli podporiť slovenského výrobcu - držiteľa Ceny ministra hospodárstva SR.
Uzávierka prihlášok do súťaže je predĺžená z  2. 3. 2015 do 6. 3. 2015.  Ďalšia súťaž zameraná na produktový dizajn bude o dva roky, v roku 2017.